Debesų kompiuterija (angl. Cloud computing) – paslaugos, kurioms teikti reikalingas tik interneto ryšys. Debesį sudaro interneto paslaugų visuma, jungianti įvairiuose serveriuose esančius informacijos išteklius, programinę ir aparatinę įrangą, bei sudaranti sąlygas jais naudotis nuomos pagrindais.

Debesų kompiuterijos paslaugos vartotojams yra teikiamos iš tam specialiai pritaikytų duomenų centrų. Šių paslaugų nauda vartotojams – galimybė naudotis jiems reikalingu IT funkcionalumu neturint arba atsisakant nuosavo IT infrastruktūros ūkio ir tokiu būdų aptimizuojant IT ūkio įrengimo, priežiūros bei plėtros kaštus.

Debesų kompiuterijos paslaugomis besinaudojančios įmonės gauna joms reikalingus IT resursus ir/arba sistemas (duomenų laikymo serverius (angl. cloud storage) ir panašias), už jas mokėdami mėnesinį mokestį.

Debesų kompiuterijos palaugos yra skirtomos į tris stambias grupes:

  IaaS – infrastruktūra kaip paslauga;
  PaaS – platforma kaip paslauga;
  SaaS – programinė įranga kaip paslauga.

Kiekvieno kliento debesų kompiurerijos paslaugų rinkinys būna unikalus. UAB „INNOVO“ patyrę specialistai, įvertinę Jūsų veiklos modelį ir poreikių specifiką, padės Jums sėkmingai pasirinkti debesų kompiuterijos paslaugas už konkurencingą kainą. Bendradarbiaujame ne tik su Lietuvos lyderiaujančiais debesų kompiuterijos paslaugų teikėjais, tačiau ir tokiais žinomais pasaulinio lygio debesų kompiurerijos paslaugų teikėjais kaip Microsoft“, „Google“ ir pan.

Klientams suteikiame išsamią informaciją, patariame, konsultuojame, bei vykdome įdiegtų sprendimų priežiūrą.