UAB „INNOVO“ projektuoja ir diegia informacinių ir komunikacinių technologijų infrastruktūros sprendimus, padedančius efektyviau išnaudoti įmonių ir organizacijų turimus resursus, užtikrinti lanksčią infrastruktūros plėtrą ir optimizuoti infrastruktūros priežiūros kaštus. Glaudus bendradarbiavimas su įrangos gamintojais leidžia pasiūlyti informacinių ir komunikacinių technologijų įrangą konkurencingomis kainomis. Didelę patirtį turintys mūsų specialistai užtikrina, kad laukiamas rezultatas būtų pasiektas laiku.

Optimalios informacinių ir komunikacinių technologijų infrastruktūros užtikrinimo etapai:

Esamos padėties analizė ir įvertinimas;
Rekomendacijos informacinių ir komunikacinių technologijų infrastruktūros optimizavimui;
Reikiamų sprendimų projektavimas, diegimas ir priežiūra;
Proaktyvus informacinių ir komunikacinių technologijų infrastruktūros sistemų stebėjimas, siekiant užkirsti kelią galimiems trikdžiams ir greitai juos pašalinti.

Mūsų siūloma techninė įranga

Komunikaciniai sprendimai:

Vytos poros duomenų perdavimo tinklai;
Optiniai duomenų perdavimo tinklai;

Bevieliai duomenų perdavimo tinklai;
Palydovinio ryšio tinklai.

Duomenų centrų infrastruktūra:

Serveriai;
Duomenų saugyklos;
Duomenų archyvavimo ir atsarginio kopijavimo sistemos;
Virtualizacijos sprendimai.

Biuro įranga:

Kompiuteriai;
Tarnybinės stotys;
Ryšio priemonės;
Kopijavimo ir spausdinimo technika.

Mūsų siūloma programinė įranga

Taikomoji:

Duomenų bazių valdymo sistemos;
Operacinės sistemos;
Biuro programinės įrangos paketai;
Antivirusinės programos.

Specializuota:

Tinklo valdymo ir stebėsenos sistemos;
Duomenų rezervinio kopijavimo sistemos;
Duomenų archyvavimo sistemos;
Duomenų saugos ir šifravimo sistemos;
DDoS atakų aptikimo sistemos;
Nuotolinių mokymų sistemos.

Projektavimo ir priežiūros paslaugos:

Analizuojame esamą situaciją, jūsų verslo poreikius ir parenkame bei suprojektuojame optimalų tinkamą informacinių ir komunikacinių technologijų infrastruktūros sprendimą;
Paruošiame sprendimo technininį projektą ir apskaičiuosjame jo sąmatą;
Jums pageidaujant, vykdome sprendimo įgyvendinimo techninę priežiūrą.

Konsultavimas ir mokymai:

Teikiame konsultavimo paslaugas optimizuojant informacinių ir komunikacinių technologijų infrastruktūrą, parenkant jos veiklai reikalingą įrangą, priemones ir sprendimus;
Konsultuojame ruošiant informacinių ir komunikacinių technologijų infrastruktūros vystymo planus bei jų įgyvendinimui reikalingų investicijų skaičiavimus;
Ruošiame techninių reikalavimų specifikacijas informacinių ir komunikacinių technologijų sprendimams ir įrangai įsigyti;
Konsultuojame įmones ir organizacijas informacinių ir komunikacinių technologijų saugumo politikos sukūrimo, jos įgyvendinimo ir tolimesnio užtikrinimo klausimais;
Rengiame mokymus apie informacinių ir komunikacinių technologijų sprendimų bei įrangos naudojimą;
Rengiame mokymus įmonių ir organizacijų darbuotojams apie kompiuterinės ir programinės įrangos efektyvų naudojimą;
Rengiame mokymus įmonių ir organizacijų darbuotojams apie informacinio saugumo užtikrinimą.

UAB „INNOVO“ aukštos kvalifikacijos specialistai įvertinę jūsų poreikus ir ilgalaikę jūsų įmonės ar organizacijos veiklos strategiją, rekomenduos optimalius, sėkmingai veiklai užtikrinti būtinus informacinių ir komunikacinių technologijų infrastruktūros sprendimus ir priemones.
Klientams suteikiame išsamią informaciją, patariame, konsultuojame, bei vykdome įdiegtų sprendimų priežiūrą.